Turvallisuus uitossa

Mitä veneilijän on otettava huomioon uitosta

Hinauslautta on normaalisti 1000 – 1200 nippua (=350 – 400 autokuormaa) käsittävä kokonaisuus, jolla voi olla pituutta yli 1 km! Hinaajan ja lautan välillä oleva hinausvaijeri voi olla jopa 300 m pitkä. Lautan ohjailu tapahtuu hinaajan vetotehoa ja hinausvaijerin pituutta säätelemällä. Kapeikoissa ja virroissa lautan ohjailua tehostetaan linjahinaajan mukana kulkevalla pienemmällä apuhinaajalla lauttaa oikeista kohdista taivuttamalla.

Hinauslautta etenee verkkaisesti, vain n. 2 km/h. Lautat kulkevat läpi vuorokauden 7 päivänä viikossa eli aina, kun sää sallii. Vain kova tuuli estää lauttojen kulun, koska niput voivat tuulessa hajota aallokon voimasta.

Uiton ja muun vesiliikenteen yhteistoiminta sujuu parhaiten, kun veneilijät muistavat ottaa huomioon seuraavia asioita:

1. Hinauslautan voi kohdata missä tahansa Nurmeksesta ja Iisalmesta Lappeenrantaan ulottuvalla Vuoksen vesistöalueella.

2. Kanavilla ja Pielisjoella joudutaan puutavaralauttojen sulutus tekemään osina. Tästä johtuen kanavien molemmin puolin on uiton välivarastoalueita, joissa on puutavaranippuja sulutusta tai hinausta odottamassa.

3. Veneilijän kohdatessa puutavaralautta, tulee veneen vauhtia laskea niin paljon, ettei tarpeettomasti aiheuteta aallokkoa. Aallokko saattaa aiheuttaa yksittäisten pölkkyjen irtoamista nipuista. Lauttoja ei pidä sivuuttaa ”lauttaa hipoen” vaan jättää välimatkaa lauttaan mahdollisimman paljon.

4. Puutavaralautan läheisyydessä on syytä tarkkailla ja varoa mahdollisia irtopuita normaalia huolellisemmin.

5. Hinaajien kanssa kommunikointi on toivottavaa. Esim. kapeikoissa kannattaa kysyä hinaajalta, kummalta puolen lauttaa ohittaminen on turvallisinta. Hinaajat kuuntelevat VHF-kanavia 16 ja 9.

6. Mikäli kaikista varotoimista huolimatta sattuu törmäys irtopuuhun ja vene vaurioituu, on aina syytä tehdä ilmoitus poliisille sekä tehdä asiasta kuulustelupöytäkirja. Tällä helpotetaan vaurion korvauskäsittelyä.

Näitä pelisääntöjä noudattaen voidaan uitto kohdata Saimaalla turvallisesti ja kokea se liikkumista ja vesistöä rikastuttavana nostalgiana!

Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen ja Perkaus Oy:n väki toivottaa veneilijät tervetulleiksi Saimaalle nauttimaan sen upeista puitteista!

Turvallisuusvideot

KATSO TURVALLISUUS VINKIT ALLA OLEVISTA VIDEOSTA VESILLÄ LIIKKUMISEEN UITON AIKANA.