Järvi-Suomen Uitto­yhdistys

Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen toimialana on vesilain mukaan hoitaa jäsentensä puutavaran uitto ja uittoedunvalvonta ns. yhteisuittoalueella, joka käsittää tällä hetkellä Vuoksen vesistöalueella Varkaus-Joensuu –pohjoispuoliset vesistöt. Lisäksi Kymijoen vesistöalueen uittoasiat kuuluvat Järvi-Suomen uittoyhdistykselle, vaikkakaan siellä ei ole uitettu sitten vuoden 2002.

Yhdistyksen uittavina jäseninä nyt ovat tällä hetkellä Metsähallitus, Metsä Group, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj. Lisäksi yhdistyksessä on metsänomistajien edustus.

Puuta voi tulla uittamaan kuka tahansa, kun ilmoittaa uittotarpeensa uittoyhdistykselle.

Tämän päivän uittotoiminta perustuu vuonna 2011 säädetyn vesilain 9. lukuun. Vesilain 9. luku –
Puutavaran uitto määrittelee koko uittotoiminnan perustan, uiton oikeudet ja velvollisuudet.

Linkki: Vesilaki 587/2011 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ainoa jäljellä oleva uittotoimintaa harjoittava vesilain mukaan toimiva uittoyhdistys.